Strona główna

Serdecznie witam Przyjaciół Parafii
Św. Mikołaja w Siedlęcinie.
 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Msze św. w niedzielę

Siedlęcin kościół Matki Bożej

Godz. 800 i 1200

Strzyżowiec

Godz. 945

Nabożeństwo  Gorzkich Żali

Godz. 1600 kościół św. Mikołaja

Msze św. w tygodniu

Siedlęcin

Godz. 1800 Kościół św. Mikołaja

Czwartek adoracja Najśw. Sakramentu godz. 1700

Koronka do Bożego Miłosierdzia godz. 1745

Piątek kościół Matki Bożej

Droga Krzyżowa godz. 1730

Msza św. godz. 18000

Strzyżowiec

Wtorek Msza św. godz. 1630

Pątek Droga Krzyżowa godz. 16.30

Niedziela Palmowa – 25.03
Msza św. 800
Uroczysta procesja z kościoła św. Mikołaja do kościoła Matki Bożej z poświęconymi palmami godz. 1145 o godz. 1200 Msza św.
 
Wielki Czwartek – 29.03
Ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 2000 po nabożeństwie przeniesienie Najśw. Sakramentu do kościoła św. Mikołaja adoracja do 2400.
Wielki Piątek – 30.03 Dzień męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Adoracja od 800 Godzina czytań i Jutrznia
Droga Krzyżowa ulicami o godz. 1500
Liturgia Meki Pańskiej o godz. 2000
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 2400
Wielka Sobota 31.03
Adoracja Pana Jezusa w grobie
Adoracja od 800 Godzina czytań i Jutrznia. Poświęcenie pokarmów o godz. 1000 i 1200
Święta Noc Zmartwychwstania Pańskiego
Wigilia Paschalna godz. 2200
Msze św. w dzień w niedzielę o godz. 900 i 1200
Poniedziałek Wielkanocny

 

Msze św. o godz. 900 i 1200